Koppeling met Rexel

De koppeling met Rexel zit standaard inbegrepen in de basismogelijkheden van Simpla.

Eigen prijzen

Je zoekt vanuit Simpla rechtstreeks in het aanbod van Rexel en krijgt hierbij je eigen prijzen te zien.

Altijd de correcte prijs

Je beschikt altijd over de meest actuele prijs en stock van Rexel. Je zoekt tijdens het maken van een offerte in het aanbod van Rexel

Offertes actualiseren aan de dagprijzen

Simpla actualiseert automatisch je volledige offerte aan de huidige prijzen bij Rexel.