Koppeling met Cebeo

De koppeling met Cebeo zit standaard inbegrepen in de basismogelijkheden van Simpla.

Eigen prijzen

Je zoekt vanuit Simpla rechtstreeks in het aanbod van Cebeo en krijgt hierbij je eigen prijzen te zien.

Altijd de correcte prijs

Je beschikt altijd over de meest actuele prijs en stock van Cebeo. Je zoekt tijdens het maken van een offerte in het aanbod van Cebeo

Offertes actualiseren aan de dagprijzen

Simpla actualiseert automatisch je volledige offerte aan de huidige prijzen bij Cebeo.